PROGRAM - Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Przejdź do treści
WSTĘPNY PROGRAM RAMOWY
2 marca 2018, piątek

08.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników

10.00 – 10.45 SESJA INAUGURACYJNA
Powitanie uczestników
Wykład Inauguracyjny
Quo vadis leczenie inwazyjne chorób naczyń?

10.45 – 11.45   SESJA 1:
CO MOŻNA ZROBIĆ DLA POPRAWY JAKOŚCI?
Metody zapewnienia wysokiej jakości w medycynie
Jakość i bezpieczeństwo opieki – jak sobie radzą na świecie?
Jak poprawić wyniki i obniżyć koszty leczenia? doświadczenie amerykańskie

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 SESJA 2:
NAJLEPSZE METODY REWASKULARYZACJI W NIEDOKRWIENIU KRYTYCZNYM
Dwugłos na temat jakości leczenia krytycznego niedokrwienia kończyn

Przewaga operacji chirurgicznej nad leczeniem endowaskularnym
Korzyści interwencji endowaskularnej w stosunku do operacji chirurgicznej
Panel dyskusyjny – leczenie chirurgiczne czy angiologiczne – na jakich danych opierać się w Polsce?

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 SESJA 3:
OPTYMALIZACJA W INTERWENCJACH NACZYNIOWYCH
Optymalizacja leczenia zwężeń tętnic szyjnych
Potrzeby rewaskularyzacji w stopie cukrzycowej
Optymalizacja postępowania w powikłaniach leczenia endowaskularnego

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 17.00 SESJA 4:
EKONOMICZNE ZACHĘTY DO DBANIA O WYNIK LECZENIA
Nowe sposoby finansowania opieki zdrowotnej w Europie
P4P czyli opłata za wynik - przyszłość czy ciekawostka
Czy leczący ciężej chorych muszą mieć gorsze wyniki?
Leczenie endowaskularne czy amputacje? Efektywność kosztowa
Efektywność kosztowa leczenia stentgraftami krytymi
Czy możliwe jest szacowanie opłat za wyniki w miejsce kosztów procedury?
Perspektywy testowania nowych sposobów refundacji w angiologii

17.15 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Uroczysta Kolacja


3 marca 2018, sobota

08.30-09.30 SESJA 5:
TRANSMISJA ZABIEGU NA ŻYWO

9.30-10.30 SESJA 6:
OPTYMALIZACJA LECZENIA ZACHOWAWCZEGO
Nowości w prowadzeniu cukrzycy
Jak współcześnie leczyć nadciśnienie u pacjentów naczyniowych?
Czy można pomóc pacjentowi zwalczyć nikotynizm?
Nowości w zapobieganiu i leczeniu zakrzepicy
Szanse na regresje blaszki miażdżycowej

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.00 SESJA 7:
DONIESIENIA Z PRAC ORYGINALNYCH

12.00-13.00 SESJA 8:
REJESTRY KLINICZNE W CHOROBACH NACZYŃ
Rejestr interwencji na naczyniach wieńcowych
Istniejący – angiologiczny i co z niego wynika?
Istniejący – chirurgiczny i co z niego wynika?
Perspektywy na Rejestry Jakości w Polsce, ustawa o jakości

13.00-13.30 Przerwa kawowa

13.30-15.00 SESJA 9:
OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI OPIEKI
Mapy potrzeb zdrowotnych
Optymalna organizacja opieki limfologicznej
Co wynika z leczenia dużej liczby pacjentów z malformacją naczyniową?
Optymalizacja leczenia nawrotowych żylaków w skali kraju
Dostosowanie opieki naczyniowej do zmieniających się technologii leczenia

15.00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU – QUO VADIS ANGIOLOGIO?

15.30 Lunch

Wróć do spisu treści