PROGRAM - Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Przejdź do treści
WSTĘPNY PROGRAM RAMOWY
2 marca 2018, piątek

08.30-10.00 Rejestracja Uczestników

10.00-10.45 SESJA INAUGURACYJNA
Sapere aude?
prof.  Andrzej Szuba
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, 4 Kliniczny Szpital Wojskowy we Wrocławiu

10.45-11.45   SESJA 1:
CO MOŻNA ZROBIĆ DLA POPRAWY JAKOŚCI?

Metody zapewnienia wysokiej jakości w medycynie
Prof. Rafał Niżankowski
Oddział Kliniczny Angiologii i Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Jakość i bezpieczeństwo opieki – jak sobie radzą na świecie?
Barbara Kutryba
Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia

Jak poprawić wyniki i obniżyć koszty leczenia - doświadczenie amerykańskie
prof. Maciej L. Dryjski
Vascular Surgery In Buffalo, NY

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.00 SESJA 2:
NAJLEPSZE METODY REWASKULARYZACJI W NIEDOKRWIENIU KRYTYCZNYM
DWUGŁOS NA TEMAT JAKOŚCI LECZENIA KRYTYCZNEGO NIEDOKRWIENIA KOŃCZYN

Przewaga operacji chirurgicznej nad leczeniem endowaskularnym – leczenie krytycznego niedokrwienia kończyn
prof. Piotr Andziak
Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej
Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej  CSK MSWiA, Warszawa

Korzyści interwencji endowaskularnej w stosunku do operacji chirurgicznej
dr med. Marek Krzanowski
Oddział Kliniczny Angiologii i Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Panel dyskusyjny – leczenie chirurgiczne czy angiologiczne – na jakich danych opierać się w Polsce?
prof. Piotr Szopiński
Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dr med. Karol Suppan
Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
dr med. Leszek Masłowski
Kierownik Oddziału Angiologicznego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
dr med. Włodzimierz Hendiger
Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Ogólnej, Szpital MSWiA w Łodzi

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.00 SESJA 3:
OPTYMALIZACJA W INTERWENCJACH NACZYNIOWYCH

Optymalizacja leczenia zwężeń tętnic szyjnych
doc. Piotr Musiałek
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Współdziałanie w leczeniu stopy cukrzycowej
prof. Jacek Wroński
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Potrzeby rewaskularyzacji w stopie cukrzycowej
dr Marcin Malka
Klinika Leczenia Ran PODOS

Optymalizacja postępowania w powikłaniach leczenia endowaskularnego
dr med. Włodzimierz Hendiger
Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Ogólnej, Szpital MSWiA w Łodzi

15.00-15.15 Przerwa kawowa

15.15-17.00 SESJA 4: EKONOMICZNE ZACHĘTY DO DBANIA O WYNIK LECZENIA
New methods of Healthcare In Developed Coutries
Luke Sławomirski
OECD w Paryżu

P4P czyli opłata za wynik, przyszłość czy ciekawostka
prof. Rafał Niżankowski
Oddział Kliniczny Angiologii i Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Czy leczący ciężej chorych muszą mieć gorsze wyniki?
dr med. Łukasz Partyka
Oddział Kliniczny Angiologii i Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Leczenie endowaskularne czy amputacje? Efektywność kosztowa
prof. Jacek Budzyński
Kierownik Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy

Czy możliwe jest szacowanie opłat za wyniki w miejsce kosztów procedury
Dominik Dziurda, MBA
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Perspektywy testowania nowych sposobów refundacji w angiologii
dr med. Zbigniew J. Król
Wiceminister Zdrowia

17.15 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


3 marca 2018, sobota

09.15-09.30 SESJA 5:
WYKŁAD

Dabigatran – prosta i bezpieczna terapia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
dr n. med. Wojciech Sydor
II Katedra Chorób Wewnętrznych im.Andrzeja Szczeklika CMUJ w Karkowie

09.30-10.45 SESJA 6:
OPTYMALIZACJA LECZENIA ZACHOWAWCZEGO

Nowości w prowadzeniu cukrzycy
prof. Tomasz Klupa
Katedra Chorób Metabolicznych UJCM

Jak współcześnie leczyć nadciśnienie u pacjentów naczyniowych
prof. Zbigniew Gaciong
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego
Angiologii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny W Warszawie

Czy można pomóc pacjentowi zwalczyć nikotynizm?

Nowości w leczeniu zakrzepicy żył głębokich
prof. Anetta Undas
Kierownik Ośrodka Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Szanse na regresje blaszki miażdżycowej
prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik
Katedra Chorób Wewnętrznych I Medycyny Wsi UJCM

Optymalizacja leczenia nawrotowych żylaków w skali kraju
prof. Zbigniew Krasiński
Dziekan Wydziału II, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.00 SESJA 7:
DONIESIENIA Z PRAC ORYGINALNYCH

12.00-13.00 SESJA 8:
REJESTRY KLINICZNE W CHOROBACH NACZYŃ

Doświadczenia Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej ORPKI
doc. Zbigniew Siudak
II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Instytut Kardiologii CM UJ

Rejestr angiologiczny i co z niego wynika
doc. Paweł Maga
Oddział Kliniczny Angiologii i Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Chirurgiczny rejestr naczyniowy i co z niego wynika
prof. Piotr Gutowski
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Perspektywy na Rejestry Jakości w Polsce - ustawa o jakości
Marek Tombarkiwicz
Wiceminister Zdrowia

Halina Kutaj-Wąsikowska
Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości

13.00-13.30 Przerwa kawowa

13.30-15.00 SESJA 9:
OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI OPIEKI

Optymalna organizacja opieki limfologicznej
prof. Andrzej Szuba
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Mapy potrzeb zdrowotnych
Pan Jacek Adamski
Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwo Zdrowia

Co wynika z leczenia dużej liczby pacjentów z malformacją naczyniową?
dr Rafał Maciąg
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, Wojskowy Instytut Medyczny

Dostosowanie opieki naczyniowej do zmieniających się technologii leczenia
prof. Rafał Niżankowski
Oddział Kliniczny Angiologii i Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

15.00 WYKŁAD POŻEGNALNY (TAKE HOME MESSAGE)

Quo vadis angiologio?
prof. Aleksander Sieroń
Konsultant krajowy w dziedzinie angiologii

15.30 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

15.40 Lunch

Wróć do spisu treści